Jungvölker aus Tirol(Zillertal)

Verkaufe Jungvölker (Carnika)im Zandermaß auf 9 Waben mit Gesundheitszeugnis ab April(je nach Witterung).
Königin standbegattet a 140€
Königin Reinzucht a 150€
Tel.0664-809028058
roli [dot] dengg [at] gmail [dot] com

Jungvölker aus Tirol (Zillertal)

Verkaufe 9 Waben Carnica Jungvölker auf Zandermaß.
Standbegattet Königin 150€
Belegstellenkönigin 160€
Mit Gesundheitszeugnis und Wachszeugnis
Tel:067762489711
E-Mail roli [dot] dengg [at] gmail [dot] com